Du er velkommen til Gud. For Jesus sier:

Kom til MEG alle dere som strever og har tungt å bære. Og JEG vil gi dere hvile! Matt.11,28.

Og Han garanterer sikkerheten hos og i seg:

Alle dem som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Johs. 6,37

 

HAN har fullbrakt frelsen. Betalt billetten! Ta imot den - i dag!

 


glede-fred-haap

Evangeliet skaper glede, trygghet og fred -
for gammel og ung, for fattig og rik - slik vi
ser på dette bildet fra festsamling i Rajapudi.

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på (har tiltro til) ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
Joh 3,16.

For jeg skammer meg ikke for Evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først - og så for greker...
Rom.1,16

For Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.
1.Kor. 1,18.

  • Hva er EVANGELIET?
  • Hva ligger det i frelsen?
  • Hvordan får vi del i denne frelsen?
  • Hva er Guds plan med den enkelte av oss - og med den verden Han har skapt?

Dette, og mer til, vil vi søke å fortelle deg om. Ikke for å lokke deg inn i noen spesielle menneskelagede systemer eller læresetninger. Det er det frie, ulønnede venneforetaket Hjerte Til Hjerte - som styrer også denne heimesida.Hensikten er å vise deg veien inn i den FULLKOMNE kjærlighet som Den allmektige Gud elsker oss med. En kjærlighet som Han så klart demonstrerte da Han selv gikk i dom og død for oss på Golgata kors.


Evangeliet er nyheten om den dør som Gud selv har åpnet for deg - til den evige sikkerhet. For Jesus sier:
Jeg er døra, den som går inn gjennom meg, han blir frelst! Johs.10,9

Håper du vil følge oss etter hvert som heimesidene blir videre utbygd.
Gi gjerne tilbakemeldinger!
Mer om Evangeliet finner du i
artiklene - som er skrevet til formaning, oppbyggelse og trøst!

Husk: Evangeliet - er Guds gode nyheter!

Tor Marius Gauslaa, Lofthus, 4790 Lillesand
Tlf. 37 27 00 94. Mobil 90 65 64 27. Org.nr. 974 341 557.
Giro for gave til arbeidet: 2850.13.10389

Medlem av Innsamlingskontrollen i Norge kvalitetssikrer innsamlingen
 E-post - klikk her


Anbefaler deg å bli bedre kjent med hva vi gjør og er!
Gå til sidene våre som du finner her:


 

 

Misjons-
foretaket -
virksomheten
i India
HjerteTilHjerte
les også om medarbeiderne
der
HeartToHeart  


 

 

Det hebraiske ord for Kristus - er Messias.

Les Bibelen med de rette "brillene" og se betydningen av at Herren er den lovede Messias!

Jesus-Messias
 

 

Du skal kalle
Ham

YESHUA

for Han skal
frelse sitt folk
fra deres synder

 

  
Den evige stad,

Yerushalayim

The eternal
Capital of
Israel
 

Yerushalayim 

Aktuelle
artikler
til
oppbyggelse,
formaning og
trøst,
norsk/eng.
Artikler 

Articles


 

Vi forteller
litt
om
oss sjøl 


 
Gauslaa